Satuna toimii SunTähden yrityksen alla. 

Vastuuvapautus lauseke

SunTähden yrityksen ja yhteistyössä yrityksen kanssa toimivien varaus ja peruutusehdot

VARAUKSET

Huomaathan, että varaukset ovat sitovia. Pyydän sinua siis harkitsemaan rauhassa, että haluatko ostaa SunTähden palveluja. Näin olemme kaikki samalla pohjalla tehdessämme yhteistyötä.


SUNTÄHDEN VASTUUVAPAUTUS JA PERUUTUSEHDOT YKSITYISASIAKKAALLE

1. VAPAAEHTOINEN OSALLISTUMINEN

Tiedostan ja ymmärrän, että osallistun SunTähden tarjoamiin tapahtumiin, retriitteihin, seremonioihin, hoitoihin, retkiin, harjoituksiin ja kursseihin vapaaehtoisesti. Olen tietoinen riskeistä joita voi syntyä esim. retkillä, liikkuessa luonnossa, osallistuessa SunTähden palveluihin. Kykenen harkitsemaan ja päättämään oman osallistumiseni, oman terveyteni ja osaamiseni kannalta. Ollessani epävarma omasta taitotieto osuudestani, terveydentilastani, olen velvollinen selvittämään oman terveydentilani lääkärin tarkastuksessa, sekä vastuussa omasta osaamisestani. Ymmärrän, että SunTähden tuottaa kansanperinteisiin ja vaihtoehtoisiin hoitomenetelmiin kuuluvia palveluja, joissa ei ole potilasturva vakuutusta, eikä palvelun tuottajalla ole vakuutusta mikä korvaisi asiakkaan saamia vammoja tai sairastumisia. Jokainen osallistuu siis palveluihin omalla vastuullaan ja vastaa itse omasta terveydestään, sekä osaamisestaan oman harkintansa mukaan.

2. SUNTÄHDEN YRITTÄJÄN JA MUIDEN TAPAHTUMISSA TAI PALVELUISSA OLEVIEN YHTEISTYÖYRITTÄJIEN VAPAUTUS VASTUUSTA

Tiedostan, että kursseihin, seremonioihin, harjoitteluihin, retriittien ohjelmiin, luontoretkiin eli kaikkiin SunTähden yrittäjän järjestämiin palveluihin voi luonnollisesti liittyä normaaleja riskejä. Vapautan SunTähden yrittäjän, sekä hänen kanssaan yhteistyössä toimivat yrittäjät ja toimihenkilöt kaikesta vastuusta, mikäli minulle aiheutuu terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvaa vahinkoa, tämän yrityksen järjestämissä palveluissa, tilaisuuksissa, ja eri tiloissa toimiessa sekä luonnossa liikkuessa ja yrittäjän pihamaalla liikkuessa, kursseilla, luonnontuotteisiin tutustuessa tai niitä käyttäessä, mukaan lukien kaikki palvelut ja toiminnot mitä yritys järjestää. Valitsen osallistua ja harjoitella SunTähden tarjoamissa kaikissa tapahtumissa, seremonioissa ja harjoituksissa, retriiteissä, kursseilla ja kaikissa palveluissa omalla riskilläni.

3. VAKUUTUKSET

Olen tietoinen, että asiakkaana vastaan itse tapaturma- ja matkavakuutuksestani. Myös tietty peruutusturva sisältyy valtaosaan matkavakuutuksista, mutta osaan harkita itse tarpeeni kattavan peruuntumisvakuutuksen hankkimiseen. Vapautan yrittäjän vakuutusvastuusta ja otan itselleni tarvittavat vakuutukset turvatakseni oman toimintani ja osallistumiseni.

Asiakkaan oikeus peruuttaa varaus

Peruutuksesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti SunTähden yritykselle sähköpostitse satu.valipakka@hotmail.fi  Tapahtumista on yleensä luotu ennakkomaksu. Ennakkomaksun palautus tapahtuu vain lääkärin todistusta vastaan, sillä yrittäjällä on yleensä ennakkohankintoja ennen tapahtuman, kurssin tms. järjestämistä, johon ennakkomaksu sidotaan. Mikäli asiakas on maksanut koko summan, niin summasta palautetaan ennakkomaksun jälkeen jäävä osuus. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun SunTähden yritys on saanut sähköpostin.

Asiakas tiedostaa, että maksaessaan ennakkomaksun, hän sitoutuu siihen, ettei maksua palauteta kuin lääkärin todistusta vastaan, joka todentaa paikalle tulon estymisen. Tällöin perimme kuitenkin ennakkomaksusta 40 e varaus- ja toimistokuluja, joita emme voi palauttaa asiakkaalle. Mikäli kurssiin tai tapahtumaan tulee yrittäjän tehdä sinua varten materiaali hankintoja, niin materiaalit on mahdollista saada postikuluja vastaan peruutuksen sattuessa, mutta hintaa emme palauta materiaalien osalta.

Peruutusehdot;

Mikäli peruutat kurssin viimeistään 30 päivää ennen palvelun toteutumista, veloitamme varaus- ja toimistokuluja 40 e. Mikäli perut kurssin tai palveluun osallistumisen 29-15 pv ennen kurssin tai palvelun alkamista, veloitamme ennakkomaksun. Jos perut 14pv - 0 h ennen kurssin alkamista tai et peru lainkaan, veloitamme koko kurssimaksun. Lääkärintodistuksella veloitamme varaus- ja toimistokuluja 140e, sillä emme ehdi saada uutta osallistujaa lyhyellä varoitusajalla. Lääkärintodistus on esitettävä perumisen yhteydessä. Esteen sattuessa kurssin voi luovuttaa toiselle henkilölle. Peruutuksesta on ilmoitettava SunTähden yritykselle viipymättä. Etukäteen maksetut materiaalit lähetämme postikuluja vastaan, hintaa emme palauta.

Poikkeukset: Tietyissä seremonioissa ja taidetapahtumissa maksetuilla lipuilla ei ole palautusoikeutta.

Jos kurssi ei jostain syystä toteudu SunTähden yrittäjän tai yhteiskumppanin toimesta, maksamme luonnollisesti kurssimaksun kokonaisuudessaan takaisin, materiaalikuluja lukuunottamatta mikäli sellaisia on (vrt. rumpukurssi).. SunTähden ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi retriittipaikalle jo varatuista matkalipuista tai muista liitännäispalveluista joita SunTähden ei ole järjestänyt, aiheutuneita korvauksia.

Näitä peruutus- ja maksuehtoja noudatetaan, ellei tarjouksessa / varausvahvistuksessa ole muuta ilmoitettu. Hyväksymällä nämä varaus- ja peruutusehdot asiakas sitoutuu niihin. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.

TUTUSTUMISVELVOLLISUUS

Asiakkaalla on velvollisuus tutustua näihin ehtoisin ja sääntöihin, sekä palveluita koskeviin yksittäisiin ehtoihin ennen maksamista. Asiakas sitoutuu varauksen ja maksun yhteydessä noudattamaan myyjän tuotteelle määrittelemiä sopimus-, varaus- ja peruutusehtoja.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Toivomme ihania yhteistyönhetkiä ja mukavia tapahtumia, kursseja ja lempeitä kokemuksia

Yhteistyössä kanssasi Satuna -SunTähden ja rinnakkaisyrittäjät